Ogólne warunki wynajmu

Ogólne warunki wynajmu samochodów:

 • ukończone 21 lat
 • stałe zatrudnienie lub działalność gospodarcza
 • kaucja min. 500 zł. (zwrotna na samochody osobowe) (samochody dostawcze 1000zł)
 • w przypadku wyjazdu za granicę Polski pobieramy jednorazową opłatę w wysokości 200zł

Wymagane dokumenty przy działalności gospodarczej:

 • dowód osobisty   
 • prawo jazdy
 • wpis do ewidencji lub krs
 • ostatnia wpłata ZUS

Wymagane dokumenty przy stałym zatrudnieniu:

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • umowa o pracę

W przypadku osoby z zagranicy:

 • paszport
 • prawo jazdy
 • karta kredytowa
 • osoby z USA, KANADY, AUSTRALII (międzynarodowe prawo jazdy)
 • PORĘCZENIE danych osobowych przez drugą osobę.